Gouverneursbesluit rond vuur- en rookverbod

Gouverneur Jan Spooren heeft in opvolging van de opschaling naar code oranje omwille van de aanhoudende droogte een besluit rond vuur- en rookverbod genomen.

Dit besluit bepaalt dat het verboden is om in of grenzend aan (binnen 30 meter) natuur- en heidegebied evenals in bossen op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant kampvuren en vuur in open lucht te maken. Het is eveneens verboden om te roken in natuur- en heidegebieden evenals in bossen in de provincie Vlaams-Brabant.

Het volledige besluit met alle info kan je raadplegen via onderstaande link.