Het lokaal bestuur van Sint-Pieters-Leeuw zoekt een directeur basisonderwijs

Het lokaal bestuur van Sint-Pieters-Leeuw zoekt een:

directeur basisonderwijs (m/v)

Als directeur van één van de drie gemeentelijke basisscholen ben je in samenspraak met het schoolbestuur, medeverantwoordelijk voor de organisatie van kwaliteitsvol onderwijs voor kleuters en leerlingen van het lager onderwijs. Je geeft leiding aan en begeleidt het team van onderwijzend- en beleidsondersteunend personeel. Je staat in nauw contact met de leerlingen en ouders.

Voorwaarden

Taalvoorwaarde: als je wil werken in het Vlaams onderwijs, moet je de onderwijstaal beheersen: het Nederlands.
Nationaliteitsvoorwaarde: wereldburger zijn
Diplomavoorwaarden: Je bent in het bezit van een bekwaamheidsbewijs van tenminste professionele bachelor (PBA) en een bewijs van pedagogische bekwaamheid (PBB) zoals vastgesteld in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs van 27 juni 1990.
Je hebt op de uiterste inschrijvingsdatum, nl. 24 mei 2021 een dienstanciënniteit van minstens vijf jaar in een door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs als lid van het personeel van het onderwijs.

Ons aanbod

Tijdelijk vervangingscontract met het oog op een betrekking in vast verband. Je wordt tewerkgesteld door het lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw en wordt vergoed volgens de geldende barema’s. Daarnaast krijg je een tussenkomst voor woon-werkverkeer met openbaar vervoer en een fietspremie.
 

Infobundel

Wens je meer te weten over deze functie en de voorwaarden? Dan kan je een infobundel downloaden op onze website www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures of opvragen bij Marijke Teirlinck via marijke.teirlinck@sint-pieters-leeuw.be.

Selectieprocedure en werfreserve

De kandidaten geslaagd voor de vergelijkende selectieprocedure bestaande uit verschillende selectietechnieken worden gerangschikt in volgorde van hun resultaat opgenomen in de werfreserve met een geldigheidsduur van drie jaar, max. verlengbaar met twee jaar.
De selectieprocedure gaat door op 16 juni 2021.

Solliciteren

Vul het sollicitatieformulier digitaal in via volgende link https://www.jobsolutions.be/register/8050 en laad je diploma samen met je motivatiebrief op.

Indien je niet beschikt over internet kan je het sollicitatieformulier (op te vragen bij de dienst onderwijs) samen met een kopie van je diploma en een motivatiebrief opsturen per post gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw of geef ze tegen ontvangstbewijs af op de dienst onderwijs.
De poststempel of de ontvangstdatum van het digitaal sollicitatieformulier geldt als bewijs.

Op 24 mei 2021 sluiten we deze vacature af en aanvaarden wij voor deze functie geen kandidaturen meer.

Personeelsdienst

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 63 62
Openingsuren
ma
-
di
-
op afspraak
wo
-
do
-
op afspraak
vr
-
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen