Politiebesluit van de gouverneur met betrekking tot de mondmaskerplicht, take-away en huis-aan-huisactiviteiten

De gouverneur van Vlaams Brabant vaardigde gisteren, 4 november, een nieuw besluit uit met betrekking tot huis-aan-huis activiteiten en activiteiten georganiseerd door verenigingen om geld in het laatje te brengen (‘take away’ of levering).

Elke activiteit die inhoudt dat men deur-aan-deur gaat, is verboden. Zowel voor commerciële als voor ludieke activiteiten.

Verenigingen die een occasionele verkoop organiseren van goederen, moeten voor de eventuele bereiding en afhaling van deze goederen volgens de bestaande sectorprotocollen werken (voor etenswaren impliceert dit onder meer dat het ganse proces moet worden begeleid en uitgevoerd door een professionele traiteur/cateraar/restaurateur).

Indien er niet wordt geleverd, werkt de vereniging via een afhaalpunt georganiseerd of goedgekeurd en gecontroleerd door de lokale overheid of een winkel, met naleving van de minimale regels zoals opgenomen het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020.

Hetzelfde besluit herhaalt ook de reeds eerder door de gouverneur ingevoerde mondmaskerplicht. Het is voor alle personen boven de 12 jaar steeds verplicht om een mondmasker te dragen in publiek toegankelijke gebouwen, op markten, in de recyclageparken en op alle begraafplaatsen tot en met 8 november.

Uiteraard moeten ook de federale maatregelen – zoals het samenscholingsverbod van maximum 4 personen – steeds gerespecteerd worden.

Daarenboven geldt in Sint-Pieters-Leeuw ook nog de mondmaskerplicht op de openbare weg en alle publiek toegankelijke plaatsen en/of volgende private of publieke druk bezochte plaatsen:

- In de schoolomgevingen zoals aangeduid op de kaartjes in bijlage: maandag tot en met vrijdag van 8 uur tot 9 uur en van 15 uur tot 16 uur, uitgezonderd op woensdag van 8 uur tot 9 uur en van 11 uur tot 13 uur.
- Op de parking en de toegangsweg van de parking tot de ingang van de sportcomplexen Wildersport en A.J. Braillard: van maandag tot en met vrijdag van 15 uur tot 22 uur en op zaterdag en zondag van 9 uur tot 17 uur.

Het volledige gouverneursbesluit vind je hieronder.