Testweek autovrije zone

In het kader van veilige schoolomgevingen en de naderende bouwwerf aan school Den Top, werd tijdens de week van 19 tot en met 23 februari 2018 in de Mekingenweg de werking van een autovrije zone getest. Vanaf de kruising met de H. Vanhouchestraat tot net na de personeelsparking van school Den Top werd de straat afgesloten.

Op maandag 5 maart 2018 werden de bevindingen van deze testweek medegedeeld aan de betrokken bewoners, ouders, scholen en politie en konden ook zij hun bevindingen meedelen aan het bestuur.

Bekijk hieronder de presentatie van deze overlegvergadering.