Vraag tijdig je toelating voor vuurwerk aan!

Vuurwerk

De jaarwisseling komt weer met rasse schreden dichterbij, voor vele feestvierders hèt moment bij uitstek voor het afsteken van (feest)vuurwerk. 

Wie bij de overgang van oud naar nieuw feestvuurwerk wil afsteken, mag dit niet doen zonder de uitdrukkelijke toelating van de burgemeester.
Aanvragen dienen ons ten laatste 17 december 2017 te bereiken.
Laattijdige aanvragen zullen niet meer worden behandeld.

Meer informatie over alle veiligheidsmaatregelen, nuttige adressen en informatie vind je op de website van de FOD Economie.

Denk aan het dierenwelzijn, en kies voor geluidsarm vuurwerk!