OMV_2020069217 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van een zwembad in de tuin

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2020069217
  

Referentie gemeente:

2020/00142/OV

Projectnaam gemeente:

plaatsen van een zwembad in de tuin

Ligging:

Edward de Baerdemaekerstraat 45 te 1601 Ruisbroek
afdeling 7, sectie A, perceel 33F2, 549C

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Audrey Stiphout, Edward de Baerdemaekerstraat 45 te 1601 Ruisbroek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 20/07/2020 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket. Het betreft een aanvraag tot plaatsen van een zwembad in de tuin. De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.