OMV_ 2019135433 - Beslissing deputatie over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een studentenhuisvesting met cafetaria

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_ 2019135433
  

Referentie gemeente:

2019/00277/OV

Projectnaam gemeente:

Bouwen van een studentenhuisvesting met cafetaria

Ligging:

Kasteelstraat 48A te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Afdeling 1, sectie B, perceel 143B10, 143D, 143F2, 143G2, 143H2, 143K8, 503V

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning, ingediend door Joseph Dimitrov namens The General Council of the Assemblies of God werd door de deputatie in beroep verleend met voorwaarden.

DE DEPUTATIE VLAAMS-BRABANT HEEFT IN DE ZITTING VAN 23/07/2020 HET VOLGENDE BESLIST:

De deputatie Vlaams-Brabant geeft de vergunning met voorwaarden af aan de aanvrager. Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een studentenhuisvesting met cafetaria. De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente tot 30 dagen te tellen na de dag van de aanplakking van deze bekendmaking.