OMV_2020097641 - Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad en uitbreiden van het terras

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

Referentie omgevingsloket:OMV_2020097641
Referentie gemeente:2020/00187/OV
Projectnaam gemeente:aanleggen van een zwembad en uitbreiden van het terras
Ligging:Ter Borcht 14 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Afdeling 2, sectie D, perceel 13E4

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door Michèle Cornelis een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Ter Borcht 14 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw en met als kadastrale ligging Afdeling 2, sectie D, perceel 13E4.

De aanvraag betreft het aanleggen van een zwembad en uitbreiden van het terras. Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 28/08/2020 tot en met 26/09/2020.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 26/09/2020, worden ingekeken:
• via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?ope nbaaronderzoek met referentie OMV_2020097641
• op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• digitaal via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek