OMV_2020052305 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een rijwoning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2020052305
  

Referentie gemeente:

2020/00129/OV

Projectnaam gemeente:

uitbreiden van een rijwoning

Ligging:

Schoolstraat 15 te 1601 Ruisbroek
afdeling 7, sectie A, perceel 116N13

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Tijani Chouho, Schoolstraat 15 te 1601 Ruisbroek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 27/07/2020 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket. Het betreft een aanvraag tot uitbreiden van een rijwoning. De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.