OMV_2020049697 - Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het vervangen van een gascabine op lage druk door een middendrukcabine

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

Referentie omgevingsloket:OMV_2020049697
Referentie gemeente:2020/00173/OV
Projectnaam gemeente:vervangen van een gascabine op lage druk door een middendrukcabine
Ligging:Kasteelstraat 48 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Afdeling 1, sectie B, perceel 143D, 143E8, 143F8, 143K8, 503V

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door The General Council of the Assemblies of God een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kasteelstraat 48 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, en met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie B, perceel 143D, 143E8, 143F8, 143K8, 503V.

De aanvraag betreft het vervangen van een gascabine op lage druk door een middendrukcabine.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 03/09/2020 tot en met 02/10/2020.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 02/10/2020, worden ingekeken:
• via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?ope nbaaronderzoek met referentie OMV_2020049697
• op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• digitaal via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek