OMV_2020052794 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het slopen van afgebrande schuur en heropbouwen nieuwe schuur uitbreiding met IIOA

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2020052794
  

Referentie gemeente:

2020/00110/OV

Projectnaam gemeente:

slopen van afgebrande schuur en heropbouwen nieuwe schuur, uitbreiding met IIOA

Ligging:

Papenweg 2 te 1602 Vlezenbeek
afdeling 6, sectie D, perceel 379L, 383B

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van DE VOERINCK BVBA (Frank Coppens), Papenweg 2 te 1602 Vlezenbeek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 24/08/2020 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot slopen van afgebrande schuur en heropbouwen nieuwe schuur, uitbreiding met iioa.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.