OMV_2020077691 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van het wijzigen van de voorgevel om terras bij living te voegen

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2020077691
  

Referentie gemeente:

2020/00154/OV

Projectnaam gemeente:

regulariseren van het wijzigen van de voorgevel om terras bij living te voegen

Ligging:

Paul Gilsonlaan 15 te 1601 Ruisbroek
afdeling 7, sectie A, perceel 289K

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Laetitia Rosa Lopez, Paul Gilsonlaan 15 bus 1 te 1601 Ruisbroek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 24/08/2020 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.

Het betreft een aanvraag tot regulariseren van het wijzigen van de voorgevel om terras bij living te voegen.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.