Vrijwilliger lokale dienstencentra: medewerker telefoonster

Ouder worden gebeurt gewoon. Het leven gaat verder, dag na dag. Bijna ongemerkt sluipen de gevaren van de vereenzaming binnen. Door een samenloop van verschillende factoren, zoals er alleen komen voor te staan, het wegvallen van familieleden en vrienden, gezondheidsproblemen, een onaangepaste woning en een verminderde mobiliteit kan iemand in een geïsoleerde situatie terechtkomen. Vereenzaming is het gevaar en vormt een bedreiging van het zich goed voelen, m.a.w. het “wel-zijn” van de oudere.

Hoe werkt de telefoonster?
Tweemaal per week, op vaste momenten, wordt de oudere opgebeld door een vrijwilliger. Deze vrijwilliger informeert naar de algemene toestand van de oudere, via een gezellige babbel. De gegevens worden bijgehouden in een logboek, bijvoorbeeld de geboorte van een achterkleinkind wordt genoteerd of een naderend doktersbezoek, zodat er in één van de volgende gesprekken naar geïnformeerd kan worden.
De vrijwilligers worden opgeleid om een goed gesprek te kunnen voeren, om te kunnen luisteren en om de juiste signalen op te vangen en door te geven. Zij zijn de spil van deze hulpverlening. Elke vrijwilliger belt steeds met dezelfde ouderen.

Functie vrijwilligerMedewerker telefoonster.
Takenpakket

Telefonische babbels met vereenzaamde ouderen
Noteren van gegevens en signalen geven naar verantwoordelijke.

Profiel vrijwilligerGoede sociale contacten, inlevingsvermogen, correct taalgebruik, discretie, zelfstandigheid, signaalfunctie
Gevraagde talenkennisNederlands: goede kennis (mondeling)
WerktijdenOvereen te komen
KostenvergoedingJaarlijks griepvaccin, vorming, verzekering, regelmatige momenten van waardering (receptie, uitstap, feestmaal, …)
Contactgegevens’t Paviljoentje – 02 377 03 55 - karin.poldervaart@sint-pieters-leeuw.be 
Het Negenhof – 02 332 59 53 - els.aerts@sint-pieters-leeuw.be
De Meander – 02 370 88 80 - wenke.peetroons@sint-pieters-leeuw.be
Contactpersoon’t Paviljoentje – Karin Poldervaart
Het Negenhof – Els Aerts
De Meander – Wenke Peetroons

 De lokale dienstencentra op Facebook