RUP Voormalige Kaasmakerij Vander Gucht

Aankondiging Openbaar Onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw brengt ter kennis aan het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 24 maart 2016 het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Voormalige Kaasmakerij Vander Gucht’ voorlopig vastgesteld heeft. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Voormalige Kaasmakerij Vander Gucht’ bestaande uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een plan feitelijk-juridische toestand en een grafisch plan wordt in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Voormalige Kaasmakerij Vander Gucht’ ligt ter inzage in het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw vanaf 6 mei 2016 tot en met 4 juli 2016.

Alle eventuele bezwaren en opmerkingen dienen per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te worden gericht aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw. De uiterste datum voor het indienen hiervan is gesteld op 4 juli 2016.

Dienst Ruimtelijke Ordening

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 97
Openingsuren | !! ENKEL OP AFSPRAAK !!
ma
-
-
di
-
wo
-
-
do
-
vr
-
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen