Ruimtelijk structuurplan – gemeentelijk

Het structuurplan is het belangrijkste beleidsdocument op het vlak van ruimtelijke ordening. Een structuurplan doet geen uitspraken over de bestemming van individuele percelen maar geeft in een algemene visie weer hoe we onze gemeente ruimtelijk willen laten evolueren. Daarbij worden de verschillende ruimtelijke belangen (wonen, werken, mobiliteit, recreatie, …) onderling afgewogen. Het behoud van een leefbare en duurzame ruimte staat voorop.