Toelating voor gegiste en sterke dranken

Wat

Bij de overname, starten van een café en/of schenken van sterke en gegiste dranken dient het aanvraagformulier “aanvraag schenken sterke en gegiste dranken” te worden ingevuld.
Voor tijdelijke inrichtingen (eetkermissen, jaarmarkten, …) dient er geen aanvraag meer te worden ingevuld.

Opgelet: er dient een aanvraag ingediend te worden voor elke persoon die sterke en/of gegiste dranken schenkt.
 

Procedure
  • Aanvrager woont in de gemeente en slijterij bevindt zich in de gemeente

De aanvraag wordt ingediend samen met een recto-verso kopie van de identiteitskaart.
De dienst bevolking gaat uw moraliteitsattest na en hierna worden de vereisten inzake hygiëne gecontroleerd door de dienst leefmilieu.

Als beide onderzoeken positief zijn zal de toelating worden gegeven.
 

  • Aanvrager woont niet in de gemeente en slijterij bevindt zich in de gemeente

De aanvraag wordt ingediend samen met een recto-verso kopie van de identiteitskaart en het moraliteitsattest van de aanvrager (afgeleverd door de politie/bevolkingsdienst van de gemeente/stad waar de aanvrager woont).
De vereisten inzake hygiëne worden gecontroleerd door de dienst leefmilieu.

Als beide onderzoeken positief zijn zal de toelating worden gegeven.
 

  • Aanvrager woont in de gemeente en slijterij bevindt zich buiten de gemeente

De bevolkingsdienst levert het moraliteitsattest af – de aanvraag voor het schenken van sterke en gegiste dranken gebeurt in de gemeente/stad waar de slijterij gelegen is.

Kostprijs

De aanvraag en de afgifte van de toelating is kosteloos.

Regelgeving

De wet van 28 december 1983 'betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank'.

Art. 2. § 1. In een drankgelegenheid zijn verboden, aan wie niet in het bezit is van de vereiste vergunning, het verkopen en aanbieden, zelfs gratis, in welke hoeveelheid ook, van sterke drank voor gebruik ter plaatse en het laten gebruiken van zodanige drank.

Art. 8. Houders van een drankgelegenheid, die geen vergunning bezitten, mogen geen enkele hoeveelheid sterke drank voorhanden hebben:
  1° in de plaatsen en lokaliteiten waar de verbruikers toegang hebben;
  2° in de overige gedeelten van de inrichting en ook niet in de belendende woning die een rechtstreekse toegang heeft tot de drankgelegenheid.

Art. 9. In de drankgelegenheden ingericht op de openbare weg of gelegen op het domein van een autoweg is het verboden sterke dranken te verstrekken, zelfs gratis. Terrassen op de openbare weg die integrerend deel uitmaken van een inrichting met een vergunning vallen niet onder dat verbod.
‘Behoudens speciale machtiging van het college van burgemeester en schepenen, is het verboden sterke dranken te verkopen voor gebruik ter plaatse in occasionele drankgelegenheden geopend op plaatsen waar openbare manifestaties plaats vinden zoals sportieve, politieke of culturele manifestaties’.

Het gemeentebestuur bepaalt de modaliteiten mbt het afleveren van deze machtiging.