OMV_2020126171 - Openbaar Onderzoek - Aanvraag omgevingsvergunning voor het heraanleggen van de Bergensesteenweg

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

Referentie omgevingsloket:OMV_2020126171
Referentie gemeente:2021/00078/OV
Projectnaam gemeente:heraanleggen van de Bergensesteenweg
Ligging:

Bergensesteenweg (tussen de gemeentegrens met Anderlecht en het kruispunt met de Ruisbroeksesteenweg)

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door MOW Vlaanderen een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend bij Departement Omgeving voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting.
De aanvraag heeft betrekking op het wegenistracé van de Bergensesteenweg, tussen de gemeentegrens met Anderlecht en het kruispunt met de Ruisbroeksesteenweg
De aanvraag betreft het heraanleggen van de Bergensesteenweg.
De aanvraag bevat volgende toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst: 3.4.2°, 3.6.3.2°, 53.2.1°a), 53.2.2°b)2°

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 26/03/2021 tot en met 24/04/2021.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 24/04/2021, worden ingekeken:
* via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek met referentie OMV_2020126171
* op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Dit kan:
* analoog per brief op het volgende adres: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
* digitaal via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Dienst Ruimtelijke Ordening

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 97
Openingsuren
ma
-
-
di
-
op afspraak
wo
-
-
do
-
-
vr
-
op afspraak
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen