OMV_2021024083 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een loods voor stallen van materiaal en klaarmaken van klein fruit en groenten en aanplanten van 28 fruitbomen

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:OMV_2021024083
Referentie gemeente:2021/00037/OV
Projectnaam gemeente:bouwen van een loods voor stallen van materiaal en klaarmaken van klein fruit en groenten en aanplanten van 28 fruitbomen
Ligging:

Hoogstraat 34 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
afdeling 3, sectie K, perceel 135H, 137H, 137K

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Edgard Simon, Hoogstraat 34 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 12/04/2021 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot bouwen van loods voor stallen materiaal en klaarmaken klein fruit en groenten en aanplanten van 28 fruitbomen.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting

De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Dienst Ruimtelijke Ordening

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 97
Openingsuren
ma
-
-
di
-
op afspraak
wo
-
-
do
-
-
vr
-
op afspraak
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen