OMV_2020178183 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het omzetten milieuvergunning klasse 2 - Heymans BV

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:OMV_2020178183
Referentie gemeente:2021/00001/OMZ
Projectnaam gemeente:omzetten milieuvergunning klasse 2 - Heymans BV
Ligging:

Georges Wittouckstraat 14 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Afdeling 23582, sectie E, perceel 266E9

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Heymans bv, Georges Wittouckstraat 14, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 03/05/2021 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot omzetten milieuvergunning klasse 2 - heymans bv.
De aanvraag omvat: exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen vanaf de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Dienst Ruimtelijke Ordening

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 97
Openingsuren
ma
-
-
di
-
op afspraak
wo
-
-
do
-
-
vr
-
op afspraak
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen