OMV_2020059659 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:OMV_2020059659
Referentie gemeente:2020/00282/OV
Projectnaam gemeente:verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning
Ligging:

Frans Pickéstraat 5 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
afdeling 3, sectie H, perceel 100/02A, 261K

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Sébastien Defays en Lora Luppens, Frans Pickéstraat 5 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 22/03/2021 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot verbouwen en uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen

De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Dienst Ruimtelijke Ordening

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 97
Openingsuren
ma
-
-
di
-
op afspraak
wo
-
-
do
-
-
vr
-
op afspraak
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen