OMV_2020046653 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het slopen van woningen en bouwen van 10 sociale woningen

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:OMV_2020046653
Referentie gemeente:2020/00252/OV
Projectnaam gemeente:slopen van woningen en bouwen van 10 sociale woningen
Ligging:

Winterlaan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
afdeling 2, sectie E, perceel 431/02A, 431/02B, 431/02C, 431/02D, 431/02E, 431/02F, 431/02G, 431/02H, 431/02V2, 431A2, 431H, 431Y, 431Z

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Woonpunt Zennevallei (Bart Vranken en Jonas Nachtegael), Molenborre 26 bus 01 te 1500 Halle, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 19/04/2021 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot slopen van woningen en bouwen van 10 sociale woningen.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Dienst Ruimtelijke Ordening

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 97
Openingsuren
ma
-
-
di
-
op afspraak
wo
-
-
do
-
-
vr
-
op afspraak
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen