OMV_2020150398 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een vrijstaande eengezinsbungalow en fietsenberging

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:OMV_2020150398
Referentie gemeente:2020/00290/OV
Projectnaam gemeente:bouwen van een vrijstaande eengezinsbungalow en fietsenberging
Ligging:

Kerkhofstraat 16 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
afdeling 2, sectie D, perceel 97

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van JBP BUILDING (Jean-Paul Beuselinck), gevestigd Hoogveldstraat 7 te 8020 Oostkamp en Petrus Van Meulder, wonende Kerhofstraat 16 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 26/04/2021 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot bouwen van een vrijstaande ééngezins bungalow en fietsenberging.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Dienst Ruimtelijke Ordening

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 97
Openingsuren
ma
-
-
di
-
op afspraak
wo
-
-
do
-
-
vr
-
op afspraak
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen