OMV_2021047887 - Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het creëren van 1 lot voor halfopen bebouwing

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

Referentie omgevingsloket:OMV_2021047887
Referentie gemeente:2021/00006/VK
Projectnaam gemeente:creëren van 1 lot voor halfopen bebouwing
Ligging:

Albert Van Cotthemstraat 155
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Afdeling 1, sectie C,
perceel 320E12, 320R12

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door Marie Pauline een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor het verkavelen van gronden.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Albert Van Cotthemstraat 155 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw en met als kadastrale ligging
afdeling 1, sectie C, perceel 320E12, 320R12.
De aanvraag betreft het creëren van 1 lot voor halfopen bebouwing.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 30/05/2021 tot en met 28/06/2021.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 28/06/2021, worden ingekeken:
• via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek met referentie OMV_2021047887
• op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• digitaal via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Dienst Ruimtelijke Ordening

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 97
Openingsuren
ma
-
-
di
-
op afspraak
wo
-
-
do
-
-
vr
-
op afspraak
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen