OMV_2021055123 - Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het herbouwen van een eengezinswoning met garage

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

Referentie omgevingsloket:OMV_2021055123
Referentie gemeente:2021/00088/OV
Projectnaam gemeente:herbouwen van eengezinswoning met garage
Ligging:

Oudenakenstraat 17
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Afdeling 3, sectie I, perceel 441C

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door Emile De Clerck - Denise Mertens een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor stedenbouwkundige handelingen.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Oudenakenstraat 17 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw en met als kadastrale ligging afdeling 3,
sectie I, perceel 441C.
De aanvraag betreft het herbouwen van een eengezinswoning met garage.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 30/05/2021 tot en met 28/06/2021.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 28/06/2021, worden ingekeken:
• via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek met referentie OMV_2021055123
• op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• digitaal via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Dienst Ruimtelijke Ordening

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 97
Openingsuren
ma
-
-
di
-
op afspraak
wo
-
-
do
-
-
vr
-
op afspraak
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen