OMV_2021078854 - Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

Referentie omgevingsloket:OMV_2021078854
Referentie gemeente:2021/00125/OV
Projectnaam gemeente:bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
Ligging:

Pijnbroekstraat 47
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Afdeling 3, sectie H, perceel 214

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door Wouter Vancutsem - Cindy Maeck een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor stedenbouwkundige handelingen.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Pijnbroekstraat 47 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw en met als kadastrale ligging afdeling 3, sectie H, perceel 214.
De aanvraag betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 30/05/2021 tot en met 28/06/2021.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 28/06/2021, worden ingekeken:
• via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek met referentie OMV_2021078854
• op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• digitaal via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Dienst Ruimtelijke Ordening

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 97
Openingsuren
ma
-
-
di
-
op afspraak
wo
-
-
do
-
-
vr
-
op afspraak
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen