OMV_ 2021134882 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het vervangen van een bestaande veranda door een volwaardige aanbouw

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:OMV_ 2021134882
Referentie gemeente:2021/00241/OV
Projectnaam gemeente:vervangen van een bestaande veranda door een volwaardige aanbouw
Ligging:Georges Wittouckstraat 16 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Afdeling 2, sectie E, perceel 266Y3, 266Z3

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Calogera Lattuca, Georges Wittouckstraat 16 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 04/10/2021 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager.
De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot vervangen van een bestaande veranda door een volwaardige aanbouw.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen

De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Dienst Ruimtelijke Ordening

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 97
Openingsuren
ma
- op afspraak
- op afspraak
di
- op afspraak
wo
- op afspraak
- vrij toegankelijk
do
- op afspraak
vr
- op afspraak
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen