OMV_2021103895 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van 4 woningen (loten 27, 28, 29, 30)

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:OMV_2021103895
Referentie gemeente:2021/00186/OV
Projectnaam gemeente:bouwen van 4 woningen (loten 27, 28, 29, 30)
Ligging:Zuunweidestraat 21 (lot 30), 23 (lot 29), 25 (lot 28), 27 (lot 27) te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
afdeling 2, sectie E, perceel 302A2, 302B2, 302C2, 302D2, 302Y, 302Z, 314C, 316C

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van IPON (Peter De Nil), Kapelanielaan 1 te 9140 Temse, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 04/10/2021 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager.
De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot bouwen van 4 woningen (loten 27, 28, 29, 30).
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen

De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Dienst Ruimtelijke Ordening

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 97
Openingsuren
ma
- op afspraak
- op afspraak
di
- op afspraak
wo
- op afspraak
- vrij toegankelijk
do
- op afspraak
vr
- op afspraak
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen