OMV_2021072319 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het creëren van 2 loten voor open bebouwing

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:OMV_2021072319
Referentie gemeente:2021/00007/VK
Projectnaam gemeente:creëren van 2 loten voor open bebouwing
Ligging:Brusselbaan 336A, 336B te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
afdeling 1, sectie B, perceel 484A, 485E

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Jan Bogaerts, Ledigheid 34 te 3210 Lubbeek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 11/10/2021 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager.
De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot creëren van 2 loten voor open bebouwing.
De aanvraag omvat: verkavelen van gronden

De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Dienst Ruimtelijke Ordening

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 97
Openingsuren
ma
- op afspraak
- op afspraak
di
- op afspraak
wo
- op afspraak
- vrij toegankelijk
do
- op afspraak
vr
- op afspraak
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen