OMV_2021037620 – Bekendmaking beslissing in beroep – Omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuw lokaal dienstencentrum en kinderdagverblijf

BEKENDMAKING BESLISSING IN BEROEP OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:OMV_2021037620
Referentie gemeente:2021/00098/OV
Projectnaam gemeente:bouwen van een nieuw lokaal dienstencentrum en kinderdagverblijf
Ligging:Hendrik Vanhouchestraat 2 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
sectie I perceelnummer 233E3, 346L

Op 14 oktober 2021 heeft de deputatie in beroep een omgevingsvergunning voorwaardelijk verleend.
Iedereen kan deze beslissing inkijken in het gemeentehuis. U kan de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be (ter inzage gelegde beslissingen).

Tegen deze beslissing kan beroep ingesteld worden binnen een vervaltermijn van vijfenveertig dagen die ingaat de dag na deze van de aanplakking, bij wijze van verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, Ellips-gebouw, Koning Albert II – laan 35 bus 81, 1030 Brussel.

Voor meer info over procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan u terecht op de website: http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen
Adres: Raad voor Vergunningsbetwistingen, Koning Albert II – laan 35 bus 81, 1030 Brussel, via email: info.dbrc@vlaanderen.be

Dienst Ruimtelijke Ordening

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 97
Openingsuren
ma
- op afspraak
- op afspraak
di
- op afspraak
wo
- op afspraak
- vrij toegankelijk
do
- op afspraak
vr
- op afspraak
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen