OMV_2021156521 - Bekendmaking meldingsakte Garage G. de Laat

BEKENDMAKING MELDINGSKATE

Referentie omgevingsloket:OMV_2021156521
Referentie gemeente:2021/00037/ME
Projectnaam gemeente:Garage G. de Laat
Ligging:Bergensesteenweg 706B te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Kadastrale ligging Afdeling 23582, sectie D, perceel 285B2, 285W

Het college van burgemeester en schepenen heeft de melding ingediend door Garage G. de Laat met als adres Bergensesteenweg 706B te 1600 Sint-Pieters-Leeuw ontvangen.
De melding werd ingediend op 28/10/2021.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bergensesteenweg 706B te 1600 Sint-Pieters-Leeuw en met als kadastrale ligging Afdeling 23582, sectie D, perceel 285B2, 285W.
De melding omvat: garage g. de laat
Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting rubrieken: 16.3.1.1, 12.2.1, 15.1.1, 15.3, 15.4.1, 17 .3.5.1, 17.3.3.2, 17.3.4.2., 17.3.6.1.b, 17.3.7.1, 2.2.2.d.2, 29.5.7.a., 3.1.1, 3.3., 4.3.b.2., 43.1.1, 59.3
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 22/11/2021 HET VOLGENDE BESLIST:

Artikel 1. Het college neemt akte van de melding.
Artikel 2. De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken
integraal deel uit van de meldingsakte.

Dienst Ruimtelijke Ordening

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 97
Openingsuren
ma
- op afspraak
- op afspraak
di
- op afspraak
wo
- op afspraak
- vrij toegankelijk
do
- op afspraak
vr
- op afspraak
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen