OMV_ 2021140308 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het aanleggen van een zwembad in de achtertuin

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:OMV_ 2021140308
Referentie gemeente:2021/00247/OV
Projectnaam gemeente:aanleggen van een zwembad in de achtertuin
Ligging:Postweg 25 te 1602 Vlezenbeek
Afdeling 6, sectie B, perceel 500D

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Inge Dewever, Postweg 25 te 1602 Vlezenbeek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 08/11/2021 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager.
De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot aanleggen van een zwembad in de achtertuin.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen

De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Dienst Ruimtelijke Ordening

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 97
Openingsuren
ma
- op afspraak
- op afspraak
di
- op afspraak
wo
- op afspraak
- vrij toegankelijk
do
- op afspraak
vr
- op afspraak
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen