OMV_2021169942 - Bekendmaking meldingsakte Bronbemaling

BEKENDMAKING MELDINGSKATE

Referentie omgevingsloket:OMV_2021169942
Referentie gemeente:2021/00038/ME
Projectnaam gemeente:Bronbemaling
Ligging:Sint-Annastraat 3 te 1602 Sint-Pieters-Leeuw
Afdeling 23089, sectie B, perceel 169M

Van bovenvermelde melding omgevingsvergunning van Samira Mejbar met als adres Winkelveldstraat 61 te 1700 Dilbeek werd akte genomen door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 23/11/2021 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een melding voor bronbemaling.
De aanvraag omvat: exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De aktename kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Dienst Leefmilieu

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 63 54
Openingsuren
ma
- op afspraak
- op afspraak
di
- op afspraak
wo
- op afspraak
- vrij toegankelijk
do
- op afspraak
vr
- op afspraak
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen