OMV_2021127284 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het slopen van een bestaande HS-cabine in metaal en plaatsen van een distributiecabine in crepistructuur

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:OMV_2021127284
Referentie gemeente:2021/00230/OV
Projectnaam gemeente:slopen van een bestaande HS-cabine in metaal en plaatsen van een distributiecabine in crepistructuur
Ligging:Rattendaal zn te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
afdeling 1, sectie B, perceel 515B

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Fluvius System Operator (Dick Wuyts), Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 08/11/2021 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager.
De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot slopen van een bestaande hs-cabine in metaal en plaatsen van een distributiecabine in crepistructuur.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting

De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Dienst Ruimtelijke Ordening

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 97
Openingsuren
ma
- op afspraak
- op afspraak
di
- op afspraak
wo
- op afspraak
- vrij toegankelijk
do
- op afspraak
vr
- op afspraak
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen