OMV_2021112030 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het creëren van 2 loten voor openbebouwing

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:OMV_2021112030
Referentie gemeente:2021/00012/VK
Projectnaam gemeente:creëren van 2 loten voor openbebouwing
Ligging:Hoogstraat zn te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
afdeling 3, sectie K, perceel 397K

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Gerrit Van der Steen, Heidestraat 138A te 1742 Ternat, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 25/10/2021 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager.
De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot creëren van 2 loten voor open bebouwing.
De aanvraag omvat: verkavelen van gronden

De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Dienst Ruimtelijke Ordening

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 97
Openingsuren
ma
- op afspraak
- op afspraak
di
- op afspraak
wo
- op afspraak
- vrij toegankelijk
do
- op afspraak
vr
- op afspraak
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen