OMV_2021104658 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het hernieuwen en veranderen van het Volvo Truck Center

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:OMV_2021104658
Referentie gemeente:RMT-VGN-2021-0563-AGP-DEP-01
Projectnaam gemeente:hernieuwen en veranderen van het Volvo Truck Center
Ligging:Vorstsesteenweg 151 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
afdeling 7, sectie A, percelen 411G, 413M

Op 9 november 2021 heeft de deputatie een omgevingsvergunning verleend met voorwaarden.
Iedereen kan deze beslissing inkijken op het gemeentehuis. U kan de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be. (ter inzage gelegde beslissingen)

Als betrokken publiek, kan u een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
 

Dienst Ruimtelijke Ordening

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 97
Openingsuren
ma
- op afspraak
- op afspraak
di
- op afspraak
wo
- op afspraak
- vrij toegankelijk
do
- op afspraak
vr
- op afspraak
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen