Toelating voor terrassen en uitstallingen

Voor het plaatsen van terrassen, stoelen, banken, tafels, windschermen, uitstalramen, reclameborden ... op openbaar domein is een vergunning van de gemeente nodig.

Een aantal basisregels werden vastgelegd in een reglement. Zo moeten voetgangers altijd comfortabel door kunnen, dient zwerfvuil te worden verwijderd en mogen uitstallingen niet buiten blijven staan wanneer de handelszaak gesloten is.

Voor het gebruik van het openbaar domein is een forfaitaire jaarvergoeding (retributie) verschuldigd van 50 euro. Voor het plaatsen van containers of het tijdelijk reserveren van parkeerplaatsen is trouwens ook een retributie verschuldigd.

Aanvragen voor vergunningen moet je minstens twee weken op voorhand indienen bij de dienst Lokale Economie.