Agenda commissie ruimtelijke ordening, milieu en landbouw - dinsdag 23 oktober 2018

19.00 uur in de raadzaal (gemeentehuis, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw)

Agenda:

1. Verkavelingsaanvraag Kerkeveld (ACV-site) – toelichting
2. Landschapsbeheersplan Sint-Pieterskerk - toelichting
3. Restauratie Sint Pieter en Pauluskerk – fase 4 – Goedkeuring bestek - toelichting