Aanvraag toelating voor vreugdeschoten

WAT

Afvuren vreugdeschoten.

PROCEDURE

Een aanvraag voor het afvuren van vreugdeschoten dient schriftelijk te worden ingediend d.m.v. het aanvraagformulier “aanvraag vreugdeschoten”.
De aanvraag dient te gebeuren uiterlijk 3 weken vóór de activiteit, zoniet zal er geen vergunning worden afgeleverd.

Uw aanvraag wordt centraal ingeschreven, en doorgegeven aan de politie voor advies.

Na ontvangst van het nodige advies wordt de toelating opgesteld, en ondertekend door de algemeen directeur en burgemeester.

U ontvangt de toelating langs de door u gekozen weg.

KOSTPRIJS

De aanvraag en de afgifte van de toelating is kosteloos.

REGELGEVING

Art. 2.6.2  Vuurwerk

Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op de openbare plaats als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen of andere zaken te laten ontploffen en wensballonnen op te laten.

In afwijking van het voorgaande is de burgemeester ertoe gemachtigd toestemming te verlenen om bij uitzonderlijke gebeurtenissen en op een beperkt aantal plaatsen vuurwerk af te steken of knal- en rookbussen te laten ontploffen. De aanvraag moet schriftelijk en minstens 30 kalenderdagen voor de geplande datum ingediend worden.