Aanvraag toelating verhuis praalwagen

WAT

Verhuis van een praalwagen.

PROCEDURE

Een aanvraag voor de verhuis van een praalwagen dient schriftelijk te worden ingediend d.m.v. het aanvraagformulier “aanvraag verhuis praalwagen”.
De aanvraag dient te gebeuren uiterlijk 3 weken vóór de activiteit, zoniet zal er geen vergunning worden afgeleverd.

Uw aanvraag wordt centraal ingeschreven, en doorgegeven aan de politie voor advies.

Na ontvangst van het nodige advies wordt de toelating opgesteld, en ondertekend door secretaris en burgemeester.

U ontvangt de toelating langs de door u gekozen weg.

KOSTPRIJS

De aanvraag en de afgifte van de toelating is kosteloos.

REGELGEVING