Aanvraag toelating voor het plaatsen kansspelen klasse 3

WAT

De uitbater van een café/drankgelegenheid moet over een vergunning van de kansspelcommissie beschikken (vergunning klasse III of drankgelegenheden / vergunning klasse C).

OPGELET: Er kan geen aanvraag voor kansspelen worden ingediend indien men niet beschikt over een vergunning tot het schenken van gegiste en sterke dranken.

VOORWAARDEN

Er worden niet meer dan 2 kansspelen toegestaan in de kansspelinrichting klasse III (drankgelegenheid).
Enkel volgende kansspelen zijn toegelaten in de kansspelinrichting klasse III:

elektrische biljarten met veranderlijk inzet, gewoonlijk ‘bingo’ genoemd, waarvan het spel erin bestaat verscheidene ballen of kogels in de op het horizontaal vlak van het toestel gemaakte gaten te plaatsen, met het doel, naargelang van het type van het toestel, op het paneel van het verticaal vlak verscheidene cijfers of tekens op een horizontale, verticale of diagonale lijn of in een bepaalde zone te belichten;
elektrische biljarten met veranderlijke inzet, gewoonlijk ‘one-ball’ genaamd, waarvan het spel erin bestaat op het horizontale vlak van het toestel een bal of kogel te plaatsen in 1 van de gaten met hetzelfde cijfer als het cijfer dat op het paneel van het verticaal vlak verlicht is.

PROCECURE

De aanvraag voor een vergunning klasse C dient te worden ingediend bij een ter post aangetekende brief aan de kansspelcommissie door middel van een formulier ‘aanvraag vergunning klasse C’. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een verklaring, uitgaande van de gemeente waar de uitbater is ingeschreven in de bevolkingsregisters, waaruit blijkt dat deze volledig over de burgerlijke en politieke rechten beschikt (= ‘verklaring m.b.t. kansspelinrichtingen klasse III of drankgelegenheden’).

KOSTPRIJS

De aanvraag en de afgifte van de toelating is kosteloos.

Regelgeving

Overzicht wet op de kansspelen van 7 mei 1999.
Wet op de kansspelen van 7 mei 1999.