Aanvraag nachtvergunning café

WAT

Als uitbater van een café, hotel of dancing, hebt u een vergunning nodig als u langer wilt openblijven dan het verplichte sluitingsuur.

Het sluitingsuur voor horecazaken (met inbegrip van de herbergen, dansgelegenheden en in het algemeen alle plaatsen toegankelijk voor het publiek waar men drank verkoopt) en alle evenementen en andere openbare gelegenheden is als volgt, behoudens de uitzonderingen:

  • de nacht van vrijdag op zaterdag, van zaterdag op zondag en de nacht voor een wettelijke feestdag: 3 uur
  • andere nachten: 1 uur.

Er geldt geen sluitingsuur voor:

  • de nacht van 24 december op 25 december
  • de nacht van 31 december op 1 januari.

In deze gevallen is het retributiereglement op het openhouden van drankgelegenheden na het gewoon sluitingsuur niet van toepassing.

Een gelegenheidstoelating voor de verlating van het sluitingsuur (de zogenaamde nachtvergunning) kan voor maximum 2 uur bijkomend op het sluitingsuur bekomen worden.
Dit kan aangevraagd worden voor 1 dag (gelegenheidstoelating) of voor een periode van maximum 6 maanden (bestendige toelating - kan beperkt worden tot bepaalde dagen).

PROCEDURE

Een aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend d.m.v. het aanvraagformulier “aanvraag nachtvergunning café”.
De belasting wordt berekend per dag of per semester. Elk begonnen semester is volledig verschuldigd.

Kostprijs
  • 1 dag: € 12,50.
  • 6 maanden: € 250.

De betaling kan per overschrijving of cash.
De aanvraag dient te gebeuren uiterlijk 3 weken vóór de activiteit, zoniet zal er geen vergunning worden afgeleverd. 
De aanvraag wordt steeds ter advies naar de politie doorgestuurd.

Regelgeving

Hoofdstuk 6 van de algemene politieverordening met gemeentelijke administratieve sancties