OMV_2018100896 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning betreffende het hangen van lichtreclames aan politiekantoor

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018100896

Referentie gemeente:

2018/00143/OV

Projectnaam gemeente:

het hangen van lichtreclames aan politiekantoor

Ligging:

Generaal Lemanstraat 45A, Generaal Lemanstraat 47 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 2, sectie E, perceel 657R3

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van de Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 01/10/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.

Het betreft een aanvraag tot hangen van lichtreclames aan politiekantoor. De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen. De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.