OMV_2018102412 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het slopen van een bestaande loods en bouwen van 2 winkelruimtes, 6 appartementen, garageboxen en parkeerplaatsen

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018102412

Referentie gemeente:

2018/00150/OV

Projectnaam gemeente:

het slopen van een bestaande loods en bouwen van 2 winkelruimtes, 6 appartementen, garageboxen en parkeerplaatsen

Ligging:

Topstraat 2 bus 1, 2, Topstraat 2A, Topstraat 2B, Topstraat 2C bus 1, 2, 3, 4 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 3, sectie I, perceel 89S

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Stefan Peeters, Konkelerf 2 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 22/10/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket. Het betreft een aanvraag tot slopen van een bestaande loods en bouwen van 2 winkelruimtes, 6 appartementen, garageboxen en parkeerplaatsen. De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.