OMV_2018094877 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een loods voor land- en tuinbouwmachines en het regulariseren van tunnelserres voor kleine groenten

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018094877 

Referentie gemeente:

2018/00131/OV

Projectnaam gemeente:

het bouwen van een loods voor land- en tuinbouwmachines en het regulariseren van tunnelserres voor kleine groenten

Ligging:

Hoogstraat 34 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 3, sectie K, perceel 135H, 137H, 137K

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van EDGARD SIMON, Hoogstraat 34 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 22/10/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket. Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een loods voor land- en tuinbouwmachines en het regulariseren van tunnelserres voor kleine groenten.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.
De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.