OMV_2018107378 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het aanpassen van gevels en terrassen van 37 vergunde assistentiewoningen

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018107378

Referentie gemeente:

2018/00167/OV

Projectnaam gemeente:

het aanpassen van gevels en terrassen van 37 vergunde assistentiewoningen

Ligging:

Priorijlaan 2 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 1, sectie A, perceel 183A

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Kristof Vanfleteren, Vredestraat 53 te 8790 Waregem, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 19/11/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.

Het betreft een aanvraag tot het aanpassen van gevels en terrassen van 37 vergunde assistentiewoningen. De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.