OMV_2018111822 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een eengezinswoning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018111822

Referentie gemeente:

2018/00164/OV

Projectnaam gemeente:

het uitbreiden van een eengezinswoning

Ligging:

Vorstsesteenweg 77 te 1601 Ruisbroek Afdeling 7, sectie A, perceel 261M2

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Giuseppe Gioacchino SALUTE, Vorstsesteenweg 77 te 1601 Ruisbroek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 19/11/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een eengezinswoning.

De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen. De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.