OMV_2018110239 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het vellen van drie populieren

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018110239

Referentie gemeente:

2018/00163/OV

Projectnaam gemeente:

het vellen van drie populieren

Ligging:

Jaak Calloenstraat z/n te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 3, sectie K, perceel 121B

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Kenny Quinart, Jaak Calloensstraat 16 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 19/11/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.

Het betreft een aanvraag tot het vellen van drie populieren.

De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen. De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.