OMV_2018099967 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een gelijkvloerse eengezinswoning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018099967

Referentie gemeente:

2018/00148/OV

Projectnaam gemeente:

het bouwen van een gelijkvloerse
eengezinswoning

Ligging:

Koning van Spanjestraat 6 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 23582, sectie E, perceel 353D

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Didier Barbé, Dennenlaan 13 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 19/11/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket. Het betreft een aanvraag tot bouwen van een gelijkvloerse eengezinswoning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-
Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.