OMV_2018101183 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor een bestemmingswijziging van handelspand naar woning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018101183

Referentie gemeente:

2018/00145/OV

Projectnaam gemeente:

een bestemmingswijziging van handelspand naar woning

Ligging:

Rink 4 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 3, sectie I, perceel 139T

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Gaston Wauters, Rink 32 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 12/11/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager.
De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket. Het betreft een aanvraag tot het wijzigen van bestemming van handelspand naar woning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.