OMV_2018033488 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het slopen van een bestaand gebouw en bouwen van een nieuwbouw Spar winkel

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018033488

Referentie gemeente:

2018/00117/OV

Projectnaam gemeente:

het slopen van een bestaand gebouw en bouwen van een nieuwbouw Spar winkel

Ligging:

Ruisbroeksesteenweg 188 1601 Ruisbroek afdeling 7, sectie A, perceel 70Y, 70Z

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van COLIM (Filip Van Landeghem), Edingensesteenweg 196 te 1500 Halle, werd verleend door het college van burgemeester en
schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 19/11/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot slopen van een bestaand gebouw en bouwen van nieuwbouw Sparwinkel.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-
Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.